دکتر کوشا: پویایی نهاد وکالت به تعامل با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی بستگی دارد
دکتر کوشا: پویایی نهاد وکالت به تعامل با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی بستگی دارد
عدلنامه: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نخستین جلسه کارگروه مستندسازی آسیب‌ها و چالش‌ها و راهکارهای نهاد وکالت بر ضرورت شناسایی چالش‌های پیش‌روی نهاد وکالت و اتخاذ راهبردهای مشخص برای رفع آنها تاکید کرد.

به گزارش عدلنامه، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نخستین جلسه کارگروه مستندسازی آسیب‌ها و چالش‌ها و راهکارهای نهاد وکالت بر ضرورت شناسایی چالش‌های پیش‌روی نهاد وکالت و اتخاذ راهبردهای مشخص برای رفع آنها تاکید کرد.

دکتر جعفر کوشا در این جلسه با بیان اینکه هرگونه رفتار اشتباه، هیجانی و مدیریت نشده از درون نهاد وکالت می‌تواند علاوه بر ایجاد چالش درونی به بروز چالش بیرونی نیز منجر شود، اظهار کرد: پویایی نهاد وکالت به تعامل با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی بستگی دارد، بنابراین همه کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تا در راستای این تعامل و حفظ پویایی از بروز چالش‌های درونی جلوگیری کنند.

▪رئیس اسکودا در ادامه با تقسیم چالش‌های بیرونی نهاد وکالت به دو دسته چالش بیرونی حاکمیتی و غیر حاکمیتی گفت: کانون‌های وکلای دادگستری قدمتی ۷۰ ساله دارند، این قدمت وجود یک رویکرد آینده‌پژوهی قوی را مطلبد، رویکردی که اگر وجود داشته باشد باعث می‌شود تا نهادی مثل مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح‌ها و لوایح گوناگون از نظر کارشناسی این نهاد وکالتی استفاده کند.

وی ادامه داد: چالش حاکمیتی دیگری که نهاد وکالت با آن مواجه است به قوه قضاییه ارتباط دارد. به صورت کلی باید در این زمینه طوری متحد رفتار کنیم که اثری از کوچکترین تشتت احتمالی در مباحث مرتبط با دستگاه قضایی وجود نداشته باشد.

دکتر کوشا در نهایت از چالش با نهاد دولت به عنوان سومین چالش حاکمیتی نهاد وکالت یاد کرد و افزود: مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری باید به عنوان هماهنگ در هر سه عرصه، قوی و مستقل عمل کنند. اگر اتحادیه کانون‌های وکلا تقویت شود آنگاه با چنین چالش‌هایی مواجه نخواهیم شد و به تبع آن کانون‌های دادگستری استانی نیز در اتخاذ مواضع، مستقل باقی خواهند ماند.

رئیس اسکودا همچنین از مناسبات میان کانون‌های وکلای دادگستری با تشکل موازی مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان چالش دیگر نهاد وکالت یاد کرد و افزود: در این خصوص باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم.

این حقوقدان همچنین از رویکرد رسانه ملی در قبال نهاد وکالت به عنوان چالش دیگر این نهاد یاد کرد و گفت که این چالش را باید با هوشمندی و تعامل از پیش روی نهاد وکالت برداریم.

وی در نهایت از مناسبات نهاد وکالت با جامعه و مردم به عنوان بستر احتمالی چالش‌ها و در عین حال فرصت‌ها یاد کرد و گفت: به صورت مشخص اتفاقات اخیر باعث شد مردم و نهاد وکالت بر سر موضوع حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و گرامیداشت آن به اتفاق نظر برسند.