نامه شدید اللحن معاون امور شعب بانک ملی ایران درخصوص تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری
نامه شدید اللحن معاون امور شعب بانک ملی ایران درخصوص تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری
عدلنامه: حسن مونسان، معاون امور شعب بانک ملی ایران، در نامه ای شدید اللحن، به تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری واکنش نشان داد.

به گزارش عدلنامه، حسن مونسان، معاون امور شعب بانک ملی ایران، در نامه ای در خصوص عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری نوشت:

شعب موظف‌اند در پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر مساعدت و همکاری لازم را با وکلای معرفی شده معمول نمایند.

در صورت دریافت هرگونه گزارش ناشی از عدم همکاری و نارضایتی که منجر به خروج منابع از بانک گردد، مسئولین ذی ربط پاسخگو خواهند بود. /وکلاپرس